Przejdź do treści

„Opowiadamy Polskę światu”

W francuskim dzienniku „L’Opinion” został opublikowany artykuł profesora Adama Glapińskiego, Prezes NBP pt. „Si vis pacem para bellum, czyli NBP na straży stabilności makroekonomicznej”.

„Stabilność makroekonomiczna i duży portfel rezerw okazały się bezcenne, gdy zaledwie dwa lata po wybuchu pandemii 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała zbrojnej agresji na terytorium Ukrainy, wywołując katastrofę humanitarną i polityczno-gospodarczą, której pełnej skali dziś jeszcze nawet nie znamy. Masowy exodus ludności cywilnej, zaburzenia w łańcuchach dostaw, ograniczenia w podaży surowców energetycznych i żywnościowych, a także podwyższona zmienność na rynkach finansowych i silny wzrost awersji do ryzyka – to tylko kilka ze zjawisk, z którymi będziemy musieli się mierzyć. Dzięki polityce sukcesywnej akumulacji aktywów rezerwowych NBP posiadał u progu kryzysu adekwatny poziom rezerw oraz dysponował odpowiednim zestawem instrumentów, aby przeciwdziałać negatywnym tendencjom na rynku finansowym i walutowym (…).

Wysoki poziom rezerw umożliwił nam również udostępnienie Narodowemu Bankowi Ukrainy linii swapowej na parze dolar amerykański/hrywna do kwoty 1 mld USD. Środki te będą ograniczały ryzyko dalszej destabilizacji sytuacji polityczno-gospodarczej Ukrainy, co miałoby negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego w Polsce” – pisze prof. Adam Glapiński.

„Pomoc Ukrainie to przede wszystkim obowiązek moralny, ale także zobowiązanie, któremu nie bylibyśmy w stanie sprostać, gdyby nie solidne podstawy polskiej gospodarki i silna pozycja finansowa banku centralnego, na którą pracowaliśmy sumiennie przez ostatnie lata. Ta ciężka praca i roztropność sprawiła, że jesteśmy dziś w stanie udźwignąć koszty związane z działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą. Polska jest silnym państwem a NBP – silnym bankiem centralnym” – czytamy w artykule Prezesa NBP.

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2022 r. miała miejsce największa odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu”. W ramach tego projektu francuski dziennik „L’Opinion” opublikował artykuł dotyczący stabilności makroekonomicznej w trakcie kryzysu. Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP pisze w nim o wyzwaniach, jakie stoją przed NBP i innymi bankami centralnymi w trudnych czasach.

L’Opinion to jeden z najbardziej opiniotwórczych tytułów we Francji i główny partner The Wall Street Journal w Europie.

Artykuł prof. Adama Glapińskiego ukazał się w 60 mediach na całym świecie w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu”, obok tekstów Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prof. Piotra Glińskiego – Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Karola Nawrockiego – prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Wojciecha Roszkowskiego – wybitnego historyka, kawalera Orderu Orła Białego, prof. Aleksandra Surdeja – ambasadora RP przy OECD, Łukasza Kamińskiego – b. prezesa IPN. Artykuły można przeczytać na portalu  WszystkoCoNajwazniejsze.pl

Najnowsza odsłona projektu „Opowiadamy Polskę światu” jest realizowana przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.

Cały artykuł autorstwa Profesora Adama Glapińskiego, Prezesa NBP jest dostępny na: https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-adam-glapinski-si-vis-pacem-para-bellum/