Przejdź do treści

Prawie 11 mld zł zysku w 2021 r.

Publikacja sprawozdania finansowego NBP.

W 2021 r. Narodowy Bank Polski wypracował zysk w kwocie 10 974 518,7 tys. zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 10 425 792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 548 725,9 tys. zł.

NBP publikuje Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego.