Przejdź do treści

Wystąpienie na konferencji 3SI

10 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja „Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Inicjatywy Trójmorza (3SI). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W części oficjalnej wystąpili m.in. profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Kenji Okamura, Zastępca Dyrektor Zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Kyrylo Shevchenko, Prezes Narodowego Banku Ukrainy. W trakcie spotkania został odczytany oficjalny list Prezydenta Andrzeja Dudy. Po oficjalnej część wydarzenia odbyły się trzy panele tematyczne: Polityka pieniężna w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19: przegląd doświadczeń; Ewolucja strukturalnych fundamentów polityki pieniężnej; Wyzwania dla polityki pieniężnej i perspektywy w kontekście skutków wojny w Ukrainie. W części panelowej wystąpili przedstawiciele władz i banków centralnych takich krajów jak Polska, Czechy, Litwa, Węgry, Słowenia czy Rumunia.

„Narodowy Bank Polski zaangażował się w ciągłe wspieranie ukraińskiego systemu finansowego i narodu ukraińskiego. W szczególności NBP utworzył linię swapową walutową z Narodowym Bankiem Ukrainy na kwotę do 1 mld USD. (…) W kwietniu Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy podpisały porozumienie w celu dalszego zacieśnienia współpracy i wsparcia działalności finansowej i bankowej między Polską a Ukrainą” – powiedział profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas wystąpienia otwierającego konferencję.