Przejdź do treści

Przemówienie Prezesa NBP w Sejmie

21 lipca 2022 r. prof. Adam Glapiński zaprezentował w sejmie wykonanie założeń polityki pieniężnej oraz Sprawozdanie z działalności NBP za 2021 r.

Prezes NBP w Sejmie

Prof. Adam Glapiński zaznaczył we wstępie, że: Narodowy Bank Polski realizuje politykę pieniężną zgodnie z Konstytucją, ustawą o NBP oraz z uchwalanymi co rok „Założeniami polityki pieniężnej”. Podstawowym celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna jest prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego […]