Przejdź do treści

Rekordowa wpłata do budżetu państwa

Narodowy Bank Polski 15 czerwca 2022 r. dokonał wpłaty 10.425.792,8 tys. zł do budżetu państwa. To 95% zysku wypracowanego przez NBP w 2021 roku.

Narodowy Bank Polski wypracował w 2021 roku zysk w kwocie 10.974.518,7 tys. zł.

Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP, zysk NBP podlega podziałowi na wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa 10.425.792,8 tys. zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% rocznego zysku) 548.725,9 tys. zł.