Przejdź do treści

MFW o reakcji NBP na pandemię

Polska jest dobrze przygotowana do silnego ożywienia.

„Reakcja NBP na wyzwania pandemii była nie tylko szybka i stanowcza, ale również wniosła innowacyjne elementy do dotychczasowych ram strategicznych. Polska jest dobrze przygotowana do silnego ożywienia” – mówi Obserwatorowi Finansowemu Alfredo Cuevas, ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego odpowiedzialny za ostatni przegląd sytuacji gospodarczej Polski MFW.

Alfredo Cuevas ocenił, że „w obliczu krytycznej sytuacji, która dotyczyła popytu i podaży w gospodarce realnej, NBP właściwie poprowadził akomodacyjny kurs polityki pieniężnej poprzez obniżenie stopy procentowej banku centralnego do 0,1 proc.” Zdaniem ekonomisty MFW, Polska jest dobrze przygotowana do silnego ożywienia. – Rok 2021 powinien być znacznie lepszy niż 2020, lecz przewidujemy, że w roku 2022 odbicie gospodarcze w Polsce całkowicie się utrwali – mówi Alfredo Cuevas „Obserwatorowi Finansowemu”.

Jak podkreśla ekonomista MFW, pandemia pokazała też, jak ważne jest dbanie o „podstawowe sprawy”. – Zachowanie buforów w przestrzeni decyzyjnej i zadbanie o dobrą kondycję systemu finansowego są podstawowymi elementami strategii przygotowania się na to, co niespodziewane. Kompleksowa odpowiedź w zakresie polityki gospodarczej rządu w Polsce przy pomocy różnych „tarcz” antykryzysowych była możliwa dzięki umiarkowanemu wskaźnikowi zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych oraz mocnemu ratingowi kredytowemu państwa. Bank centralny był w stanie zapewnić wsparcie poprzez akomodacyjną politykę pieniężną i luzowanie makroostrożnościowe dzięki wiarygodności, którą zbudował przez lata oraz swoim rozłożonym w czasie działaniom wspierającym zdrowy system finansowy oraz silne struktury regulacyjne i nadzorcze. Wycofanie wsparcia polityki pieniężnej na tym etapie byłoby przedwczesne, ale kiedy będziemy mieć pandemię za sobą, właściwym działaniem będzie stopniowe odbudowanie buforów strategicznych – wyjaśnia.

Więcej >> Obserwator Finansowy