Przejdź do treści

Nagroda CFI.co

Nagroda Best Central Bank Governance Europe 2021 dla Narodowego Banku Polskiego.

Jurorzy i redaktorzy prestiżowego CFI.co (Capital Finance International), międzynarodowego magazynu poświęconego tematyce biznesu, ekonomii oraz finansów, przyznali NBP pod przewodnictwem profesora Adama Glapińskiego nagrodę w kategorii „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku” (Best Central Bank Governance Europe 2021).

Uzasadnienie decyzji przyznania nagrody „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku”: Pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego NBP błyskawicznie zareagował na pojawienie się pandemii, co pozwoliło uchronić polską gospodarkę przed spełnieniem się najgorszego scenariusza głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia. Narodowy Bank Polski, a przez to i Polska, jest liderem w zakresie walki z gospodarczymi skutkami pandemii.

Światowa pandemia spowodowała w Polsce i środkowej Europie bezprecedensowe wyzwania, ale Narodowy Bank Polski był na nie dobrze przygotowany. Pod modelowym przywództwem profesora Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, NBP zareagował na nadchodzący szok szybko, zdecydowanie i z przekonaniem – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Pełna treść uzasadnienia >>

Nagroda Best Central Bank Governance Europe 2021 dla Narodowego Banku Polskiego

The Best Central Bank Governance Europe 2021 award for Narodowy Bank Polski