Przejdź do treści

Opinia Banku Światowego

„Reakcja NBP na szok pandemii była szybka, stanowcza i skuteczna” – Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka BŚ.

29 stycznia 2021 r. na portalu „Obserwator Finansowy” został opublikowany wywiad z Asli Demirgüç-Kunt, w którym główna ekonomistka Banku Światowego w Regionie Europy i Azji Centralnej wypowiadała się m.in. na temat sytuacji ekonomicznej Polski, w tym działań podejmowanych przez Narodowy Bank Polski, w kontekście pandemii, a także przedstawiła prognozy dla naszego kraju na 2021 rok.

Reakcja Narodowego Banku Polskiego była szybka, stanowcza i skuteczna w ograniczaniu szkód gospodarczych wywołanych pandemią. W perspektywie krótkoterminowej, zważywszy na drugą falę pandemii, niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej płynności w gospodarce – ocenia ekonomistka. Uważa, że przez cały 2021 r. należy się spodziewać kontynuacji łagodnej polityki pieniężnej, ze stopami procentowymi w Polsce bliskimi zera.

Wydaje się, że programy zakupu aktywów – w połączeniu z efektami zewnętrznymi łagodnej polityki pieniężnej w gospodarkach rozwiniętych – przyczyniły się do stabilizacji rynków finansowych, także w Polsce. Dla przykładu, bilans NBP zwiększył się bardziej niż wynikałoby to z samego rozmiaru programu skupu aktywów, ze względu na dodatkowe zasilenie banków w płynność – dodaje.

Więcej >> Obserwator Finansowy