Przejdź do treści

Osobowość rynku finansowego 2021

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP został uhonorowany 24 marca 2021 r. nagrodą specjalną Byki i Niedźwiedzie w kategorii Osobowość Rynku Finansowego. Nagroda jest corocznie przyznawana najlepszym spółkom, menedżerom i instytucjom.

Wiosną ubiegłego roku była potrzebna szybka, zdecydowana i skuteczna reakcja wspierająca płynność w gospodarce. I tak też się stało. Pierwszej, mocnej tarczy antykryzysowej i kolejnych by nie było, gdyby nie wsparcie krajowego banku centralnego.

W uzasadnieniu decyzji o wyróżnieniu dla Prezesa Glapińskiego redakcja „Parkietu” doceniła działania NBP:

Na świecie, w tym w Polsce ekonomiści są mocno podzieleni, czy banki centralne powinny tak mocno luzować politykę pieniężną i chociażby skupować obligacje instytucji państwowych, które walczą ze skutkami gospodarczymi koronawirusa.

My uważamy, że tak. Wiosną ubiegłego roku była potrzebna szybka, zdecydowana i skuteczna reakcja wspierająca płynność w gospodarce. I tak też się stało. Pierwszej, mocnej tarczy antykryzysowej I kolejnych by nie było, gdyby nie wsparcie krajowego banku centralnego.

Prezes banku centralnego po otrzymaniu nagrody powiedział:

Bardzo dziękuję za tę piękną statuetkę i wielkie wyróżnienie ze strony tak znakomitej redakcji. Przyjmuję je w imieniu własnym i wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego, dzięki którym – ich pracy i poświęceniu w tym trudnym okresie – tak prężnie stawiliśmy czoła wyzwaniom wynikającym z niepewności spowodowanej pandemią. […]

NBP bardzo szybko i stanowczo zareagował na ryzyka związane z pandemią. Po pierwsze, istotnie obniżyliśmy stopy procentowe, łącznie o 1,4 pkt proc., do poziomu 0,1 proc. Dziś wiemy już, że to działanie przełożyło się na obniżenie oprocentowania kredytów. Wsparło budżety polskich rodzin i ograniczyło ryzyko niewypłacalności wielu firm, których upadek mógłby mieć poważne konsekwencje dla rynku pracy i przyszłego wzrostu gospodarczego. Po drugie, sięgnęliśmy po instrumenty polityki pieniężnej dotychczas niestosowane przez polski bank centralny, choć wykorzystywane przez inne banki po globalnym kryzysie finansowym. Mam tu na myśli przede wszystkim strukturalne operacje otwartego rynku, polegające na skupie skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych, w szczególności tych gwarantowanych przez Skarb Państwa. W żargonie ekonomicznym mówimy, że te działania NBP udrożniły transmisję impulsów polityki pieniężnej i zapobiegły eskalacji napięć płynnościowych na rynku długu. Ale w istocie wymiernym efektem naszego programu było po prostu wyraźne obniżenie rentowności obligacji skarbowych. Dzięki temu podatnicy zapłacą mniej za realizowane w reakcji na pandemię działania. […]

Raz jeszcze dziękuję serdecznie za wyróżnienie i zapewniam, że Narodowy Bank Polski czuwa, aby Polacy byli spokojni o swoją ekonomiczną przyszłość. Ograniczamy i będziemy ograniczać negatywne ekonomiczne skutki pandemii. Dbamy o stabilność systemu finansowego, dbamy o wartość polskiego złotego.