Przejdź do treści

Nagrody i Opinie

Opinia EBOiR

NBP dobrze wykorzystał doświadczenia innych banków centralnych z okresu globalnego kryzysu finansowego

MFW o reakcji NBP na pandemię

Reakcja NBP na wyzwania pandemii była nie tylko szybka i stanowcza. Wniosła również innowacyjne elementy do dotychczasowych ram strategicznych

Coroczny raport gospodarki Polski

Reakcja NBP na pandemię COVID-19 – „szybka i właściwa” – Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd gospodarki Polski

Opinia Banku Światowego

„Reakcja NBP na szok pandemii była szybka, stanowcza i skuteczna” – Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka BŚ